Search
Close this search box.

Gemeenten

Veel gemeenten hebben doelen voor versterken biodiversiteit en klimaatadaptatie. Meer groen in plaats van steen in tuinen helpt daarbij. Maar hoe krijgen we inwoners zo ver dat ze hieraan willen werken?

Simpel. Door er een beloning aan te hangen in de vorm van vier weken een wildcamera in hun tuin. We bieden een ruil aan: zij beloven een vierkante meter tuin te ontstenen, wij verstrekken hen vier weken lang een wildcamera.

Met het project Wild in je Achtertuin hebben we gezien dat er veel belangstelling is voor het lenen van de wildcamera’s. Daarom vragen we een tegenprestatie ‘in natura’. Door foto’s van de situatie voor en na te verzamelen krijgen we een mooi digitaal inspiratiealbum waar we veel anderen mee kunnen inspireren om ook te gaan ontstenen in eigen tuin.

Hoe werkt het?

Met externe financiering hebben we een efficiënte werkwijze kunnen ontwikkelen waarmee we:

 • inwoners van een camera kunnen voorzien,
 • hen kunnen helpen de camera te plaatsen en na 4 weken de beelden uit te lezen, en
 • hen voorzien van een rapportage met de soorten die te zien zijn op de beelden samen met adviezen wat zij kunnen doen om hun tuin aantrekkelijke te maken voor deze en andere soorten.

Dit laatste is voor ons het belangrijkste, want dat is ons hoofddoel: door de liefde voor de dieren in eigen tuin komen mensen in beweging om de tuin meer geschikt te maken voor deze dieren. Als ‘je eigen egel’ je via de camera heeft aangekeken, dan ga je vanzelfsprekend meer rommelhoekjes inrichten voor deze prikkelende vriend.

Mooie bijvangst is dat de beelden ook wordt gebruikt door Wageningen Universiteit en de Zoogdiervereniging om de verspreiding van zoogdieren beter in kaart te brengen.

Meedoen?

Voor gemeenten hebben we een speciaal aanbod. Wat wij bieden:

 • vier wildcamera’s ter beschikking binnen uw gemeente;
 • in een periode van 1 jaar krijgen 20 / 40 / 60 tuineigenaren een wildcamera, te leen;
 • technische ondersteuning voor deelnemers in het delen van het beeldmateriaal;
 • per tuineigenaar een rapport met informatie over ligging, gespotte dieren met mooie beelden en praktisch advies en tips om de tuin te vergroenen en diervriendelijker te maken (kijk hier voor een geanonimiseerd voorbeeldrapport);
 • een rapport voor uw gemeente met informatie over diersoorten en biodiversiteit in uw gemeente;
 • aandacht in lokale media over dit project;
 • deelnemers (e.a.) kunnen zich aansluiten bij een social media community waar tips en adviezen worden gedeeld.

De actie sluit goed aan op Operatie Steenbreek activiteiten in gemeenten.

Voor de organisatie en uitvoering hiervan vragen wij de volgende vergoeding:

 • € 6.000,-  voor 20 tuinen
 • € 10.000,- voor 40 tuinen                        
 • € 13.000,- voor 60 tuinen.

Indien deelnemers al een wildcamera hebben, kunnen er meer tuinen meedoen.         

Van biodiversiteitsplan naar actie

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren, kan iedereen een steentje bijdragen: van bedrijven en natuurorganisaties tot agrariërs en burgers. Als gemeente heeft u ook een biodiversiteitsplan opgesteld met daarin welke plek biodiversiteit inneemt in het beleid en streefbeelden voor een biodivers landschap. Hoe biodiverser de natuur, hoe gebalanceerde het ecosysteem. Maar niet alleen in de natuurgebieden is winst te behalen; kansen liggen er (juist) ook in de stad en in woonkernen. Als gemeente heeft u de hulp nodig van uw inwoners; hoe minder tegels, hoe meer groen hoe groter de biodiversiteit in uw gemeente.

Hier willen we graag aan bijdragen

Of inwoners nu een grote achtertuin hebt, of maar een klein voortuintje: een tuin deel je. Met vogels, insecten, bijen, vlinders, egels! Niet alleen heel leuk om naar te kijken maar ook goed voor de biodiversiteit in je tuin. Als je veel verschillende soorten planten en bloemen in de tuin hebt, trekt dit ook verschillende soorten dieren aan.

Steeds meer zoogdieren zoeken de stad op: egels, marters, eekhoorns en zelfs vossen en dassen maken in toenemende mate gebruik van het groen in onze achter- en voortuinen. De meeste stads- en dorpsbewoners zijn zich daarvan helemaal niet bewust. Ze weten dus ook niet hoe belangrijk het is dat hun tuin zo is ingericht dat ze de deze dieren goede overlevingskansen bieden. Een gemiddelde tuin is meestal niet ingericht op de behoeften van zoogdieren aan voedsel, rust of een plek voor hun nest. We willen mensen laten zien dat veel zoogdieren heel graag gebruik maken van onze stadstuinen. Als mensen zich dat realiseren, zijn ze sneller geneigd om hun tuin natuurvriendelijker in te gaan richten. ‘Bekend’ maakt in veel gevallen namelijk ‘bemind’.

(Zoog)dieren spotten in je achtertuin

We willen samen met burgers en wetenschappers het onzichtbare leven van de zoogdieren in de bebouwende kom beter in beeld gaan brengen. Dat doen we door burgers uit te nodigen vier weken een wildcamera in hun tuin te plaatsen. De data die zij verzamelen worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University naar het voorkomen en gedrag van zoogdieren in het stedelijk gebied.

Deelnemende tuinbezitters krijgen zelf een rapportje van hun de ‘resultaten’ van hun tuin, in combinatie met een aantal adviezen om hun tuin (nog) aantrekkelijker te maken voor zoogdieren. Zo stimuleren we hen om hun tuin natuurlijk(er) in te richten. Dat is goed voor veel (zoog) dieren, maar ook voor waterberging en reductie van hittestress. Met de inzet van de wildcamera’s weten we een veel bredere groep huishoudens aan te spreken dan de al ‘groene’ burger.

Ervaring

In 2022 zijn we met project gestart. Met een bijdrage van Cultuurfonds hebben we 60 tuinen ‘gescand’ met de wildcamera’s en de deelnemers voorzien van een rapport. Dat is in de loop van 2022-2023 voortgezet in de provincie Gelderland met een subsidie van dezelfde provincie. Dat gaf ons de kans om weer 60 tuineigenaren te laten deelnemen en om de werkwijze nog efficiënter te maken. Omdat we hebben gemerkt dat het animo groot is hebben we als voorwaarde voor deelname gesteld dat er ontstenings- en/of vergroeningsacties worden uitgevoerd. Najaar 2023 zetten we de actie voort in en rond Nationaal Park Utrechts Heuvelrug.