Search
Close this search box.

Stichting de Lynx, gevestigd Gerrit Zegelaarstraat 1 6709 TA Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stichtingdelynx.nl

adres: Gerrit Zegelaarstraat 1
6709 TA Wageningen

Telefoon: 0317-465544

Email: info@stichtingdelynx.nl

 

1. Verwerken van persoonsgegevens

Stichting de Lynx verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wildinjeachtertuin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Bewaartermijn

Stichting de Lynx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting de Lynx verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting de Lynx blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting de Lynx gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting de Lynx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingdelynx.nl

Ondanks dat Stichting de Lynx uitgebreide beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

6. Wijzigingen

Stichting de Lynx behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom wordt iedereen aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de website etc houdt in dat men akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van de Zoogdierverenging.

Wageningen, 26 september 2023