Search
Close this search box.

Tips voor meer vleermuizen

Veel vleermuizen leven in de buurt van mensen. Er zijn in Nederland 17 verschillende soorten. Ze kunnen op verschillende manieren gebruik maken van huis en tuin: om te foerageren, te paren, jongen te krijgen of te overwinteren. Overdag slapen vleermuizen hangend op hun kop of weggekropen op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor […]

Tips voor een fijne plek voor eekhoorns

Eekhoorn in een boom

Eekhoorns komen voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos. Maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Mits er voldoende voedsel beschikbaar is zijn ze ook in bebouwd gebied te vinden. Eekhoorns zijn overdag actief. Ze gebruiken tuinen om voedsel te vinden en kunnen er zelfs in een eekhoornnestkast wonen. Wat […]

Tips voor egels in jouw tuin

Egel in de tuin

Egels houden van groen en scharrelen niet alleen in het buitengebied maar ook graag in tuinen, parken en groenstroken. Ze gebruiken tuinen niet alleen om voedsel te zoeken maar ook om overdag te slapen of te overwinteren. Egels leggen per nacht wel een paar kilometer af. Grote kans dus dat niet steeds dezelfde egel op […]

Zoogdieren in de tuin

Zoogdieren kun je in je eigen achtertuin of directe omgeving aantreffen. Deze soorten kun je met jouw tuin een handje helpen. Zij stellen wel een aantal eisen, die per soort kunnen verschillen. Hier geven wij tips voor de egel, eekhoorn en vleermuizen. Maar er zijn ook tips die voor al deze soorten gelden. Die tips […]